Reportazh

The Western Balkans reaffirm commitment to the Regional Anti-Corruption and Illicit Finance Roadmap

14 dhjetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme