Reportazh

Family planning as a tool for progress – UNFPA marked the world of 8 billion people

21 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNFPA
United Nations Population Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme