Приказна

Планирање на семејството како алатка за напредок - УНФПА го одбележи светот на 8 милијарди

21 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива