Reportazh

IOM North Macedonia hosted a regional conference for all WB6 Heads of Border Police

02 shkurt 2023

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
International Organization for Migration

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme