Приказна

ИОМ Северна Македонија беше домаќин на регионална конференција за сите шефови на гранични полиции на ЗБ6

02 февруари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива