Reportazh

Celebrating World Food Day in North Macedonia: A call for urgent action on water. Leave No One Behind

16 tetor 2023
illustration of world food day

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme