Fjalim

Speech by the UN Resident Coordinator on the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

20 dhjetor 2023

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

APCTT
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund