Говор

Speech by the UN Resident Coordinator on the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

20 декември 2023

Говор од

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

APCTT
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund