Reportazh

Tourist landmarks of the country can and should be enjoyed, but measures and protocols must be followed to overcome the COVID-19 pandemic

30 korrik 2020
А photo of Mavrovo lake

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme