Приказна

Туристичките знаменитости може и треба да се уживаат, но мерките и протоколите мора да се почитуваат за да се надмине пандемијата COVID-19

30 јули 2020
А photo of Mavrovo lake

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива