Контакти за медиуми

veronika

Вероника Томка

МОТ
Комуникации и менаџмент со информации
 
diane

Дajaн Сахакјан

УНОДЦ
Комуникации и известување