Our Team in Северна Македонија

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија
Г-а Росана Дуџак има над дваесет години професионално искуство во меѓународниот развој. Пред својата најнова фунција, таа работела во седиштето на УНДП во Њујорк, како лидер на Тимот за интегрирана политика и програмска поддршка и како лидер на Тимот за превенција и закрепнување од кризи за Латинска Америка и Карибите.
Harаld Egerer

Harаld Egerer

УНЕП
Раководител на програмата на ОН за животна средина, програмска канцеларија во Виена - Секретаријат на Карпатската конвенција (СКК)
 
Од неговото дипломирање на Правниот факултет на Виенскиот универзитет за меѓународни односи и право и науки за животната средина, г-дин Егерер работеше како известувач за животна средина за Австриската печатна агенција. Во 1996 г. Егерер се приклучи на UNEP со Секретаријатот на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното движење на опасен отпад и нивно отстранување. Со Канцеларијата за Европа на УНЕП од 2001 година, г-дин Егерер специјализираше за соработка во областа на животната средина во европскиот регион и ги поддржа седумте земји од Карпатите во развојот на Рамковната конвенција за заштита и одржлив развој на Карпатите. Од 2004 г. Егерер ја предводи Програмската канцеларија на УНЕП во Виена - SSC, делува како секретар на Карпатите конвенција во име на UNEP и ја претставува организацијата како фокусна точка за животната средина за Меѓународното планинско партнерство.
Afrodita Shalja

Афродита Шаља - Плавјанска

Фонд за население на ОН
Шеф на канцеларија
 
Шаља - Плавјанска е назначена за Шеф на канцеларијата на УНФПА во 2019. Таа е доктор на медицина и има 15 годишно искуство во менаџирање на програми на УСАИД. Од 2013, таа управува со програми на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје и млади во Северна Македонија.
Bill Wood

Бил Вуд

УНОДЦ
Шеф на Програмската канцеларија на УНОДЦ во Северна Македонија и Регионален советник за сериозен криминал во Југоисточна Европа
 
Бил се приклучи на УНОДЦ во август 2019 по 12 години поминати во Британската Национална агенција за криминал (NCA), каде последно служел како офицер за врски со седиште во Белград, а со мандат за Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. Претходно има работено и како Шеф на Одделот на Еуропол на Обединетото кралство и Шеф на NCA канцеларијата во Лондон со фокус на западен Балкан.
Vesna ivanovikj

Весна Ивановиќ - Кастаред

UN Women
Head of Office/Programme Specialist
 
Ивановиќ - Кастаред ја презема поизцијата Специјалист за програми и Шеф на канцеларијата на UN Women во Северна Македонија во јануари 2019 и носи богато 20 годишно искуство со меѓународни организации, како ОБСЕ, ICITAP и USA Peace Corps, обезбедувајќи стратешки насоки, менаџмент, програмирање, мониторинг на имплементација и зајакнување на капацитет.
Emil Krstanovski

Емил Крстановски

МОТ
Национален координатор
 
Крстановски е координатор на Меѓународната организација на трудот (МОТ) за Северна Македонија од 2009 година и е одговорен за развој и ефикасно спроведување на Агендата за пристојна работа, како и за дизајн, имплементација, мониторинг и евалуација на проекти на МОТ во земјата.
Massimiliano Paolucci

Масимилиано Паолучи

Светска банка
Менаџер за Косово и Северна Македонија
 
 
 
Масимилиано Паолучи е државјанин на Италија со повеќе од 20 години искуство во развојна економија. Пред да дојде на сегашната позиција, Паолучи беше специјален претставник на Светска банка во Европските институции, НАТО, Белгија и Луксембург.
Michela Telatin

Микела Телатин

УНОПС
Шеф на канцеларијата во Северна Македонија
 
Микела има богато искуство од хуманитарни активности, анализи на конфликти и решенија, како и менаџмент во несигурни средини. Пред УНОПС, таа била на високи позиции во ICRIC во земји зафатени со конфликти во Африка, Латинска Америка и Азија; во секторот хуманитарна политика и застапување во Обединетото Кралство и во Канада, како и во финансискиот сектор во Лондон.
Nabil Gangi

Набил Ганџи

ФАО
Заменик регионален претставник за Европа и Централна Азија
 
Ганџи има 20 годишно искуство во Обединетите нации во многу различни сфери. Тој е одговорен за советување и поддршка на развојот и имплементацијата на програмата на ФАО во Северна Македонија, преку поддршка на комуникацијата и соработката меѓу ФАО и Владата, како и со сите значајни домашни и меѓународни партнери во земјата.
Olga Algayerova

Олга Алгајерова

УНЕЦЕ
Извршен секретар
 
 
 

Алгајерова е поставена за Извршен секретар на УНЕЦЕ во јуни 2017 година и носи комбинација на искуство и дипломатски вештини од една страна, а од друга знаење за регионот, предизвици и можности со силен фокус на зајакнување постоечки и градење нови партнерства со водечки институции и организации.

Patrizia Di Giovanni

Патриција Ди Џовани

УНИЦЕФ
Претставник
Патриција ди Џовани работела за УНИЦЕФ во Кенија, Етиопија, Иран, Ирак, Авганистан, Индија и Филипини, пред преземањето на новата должност како претставничка на УНИЦЕФ во Северна Македонија. Има над 25-годишно искуство работа со партнерите за заштита на децата од штетните ефекти на сиромаштијата, негативните искуства и исклучувањето.
Sonja Bozinovska

Соња Божиновска Петрушевска

ИОМ
Шеф на канцеларија
 
Божиновска се приклучи на ИОМ во 1999 и оттогаш работи на хуманитарни кризи, менаџмент на иницијативи за миграции, вклучително и миграции на работна сила, контрола на граници, поддршка на мигранти, политики за миграции и истражувања. Таа била член и на многу меѓувладини работни групи за миграции.
Stephanie Eble

Штефани Ебле

ммф
Регионален резидентен претставник на ММФ за Западен Балкан
 
 
 
Штефани Ебле од Германија, има дипломирано на Лондонското училиште за економија (London School of Economics). Низ кариерата во ММФ, има работено во Косово, Украина, Грција, Србија и Босна и Херцеговина, пред да биде поставена за Регионален резидентен претставник на ММФ за Западен Балкан.