Контактирајте нè

Јордан Хаџи Константинов-Џинот 23
1000 Скопје, Северна Македонија

Контактирајте ги нашите агенции

ФАО
Регионална канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија -- 20 Kalman Imre utca H-1054 Budapest Hungary;
Проектна канцеларија на ФАО во Северна Македонија - Аминта Трети 5, 1000 Скопје, Северна Македонија
Tel: +36 1 461 2000;
Тел: +389 2 3220 888
МОТ
Меѓународна организација на трудот
Даме Груев 15
1,000 Скопје, Северна Македонија
+389 70 218 510
ммф
Народна банка на Република Северна Македонија, 1 Кузман Јосифовски Питу, 1000 Скопје
Тел: +389 2 31 21 034
UN Women
Булевар ВМРО 7/10
1000 Скопје, Северна Македонија
Tel. +389 2 3109 307/8
УНДП
Адреса: Јордан Хаџи Константинов - Џинот 23, 1000, Скопје
Тел: + 389 2 3249 500
Факс: + 389 2 3249 505
Фонд за население на ОН
Јордан Хаџи Константинов - Џинот 23, 1000 Скопје
+389 2 32 49 588
УНХЦР
УНХЦР Канцеларија во Скопје
Урош Џудовиќ 2а
1,000 Скопје, Северна Македонија
Teл: +38923118641
УНИЦЕФ
Канцеларија на УНИЦЕФ
Орце Николов 74, 1000 Скопје
Мејлинг адреса: PO BOX 491, 1000 Скопје
Тел: +389 2 32 31 150
Факс: +389 2 32 31 151

УНОДЦ
Јордан Хаџи Константинов - Џинот 23
1000 Скопје
Тел: +389 2 324 9534
UNV
UNV Regional Office for Europe and CIS
A. Key Plaza, Abide-i Hürriyet Cad. Istiklal Sok. No:11 , 10th floor, Sisli 34381 Istanbul Turkey
СЗО
Канцеларија на Светската Здравствена Организација
Дрезденска 22, 1000 Скопје, Северна Македонија
Светска банка
Аминта Трети 34
1,000 Скопје, Северна Македонија
+389 2 55 15 230
+389 2 3117 159