Shërbime shëndetësore të sigurta dhe novatore në kohët e COVID-19


Maqedonia e Veriut

Fillimi: 2020-12-31
Fundi: 2022-03-31

Ofrimi i shërbimeve mbështetëse të shëndetit seksual dhe riprodhues, imunizimit dhe dhunës me bazë gjinore është ulur në mënyrë dramatike që nga shpërthimi i COVID-19. Objektivi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i aksesit në këto shërbime për gratë, vajzat adoleshente dhe fëmijët, me fokus të veçantë në popullatën më të cenueshme në zonat e largëta dhe të pashërbyera.

Projekti do të prezantojë shërbime inovative shëndetësore të ofruara nga ekipet mjekësore në klinikat e lëvizshme gjinekologjike që synojnë përmirësimin e aksesit në shërbimet gjinekologjike/obstetrike; forcimi i referimit dhe mbështetjes së integruar të GBV-së, përmirësimi i mbulimit të imunizimit dhe mbledhjes së të dhënave nëpërmjet futjes së regjistrit të dixhitalizuar të imunizimit; dhe komunikimi i rrezikut me popullsinë skeptike ndaj imunizimit dhe aksesi përmirëson komunikimin e rrezikut, si dhe ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe dhunën me bazë gjinore. Këto shërbime të përmirësuara do të trajtojnë uljen e ndjeshme të ofrimit të tyre që nga shpërthimi i COVID-19.

Ky program i përbashkët është i mundur falë kontributeve në Fondin e Kombeve të Bashkuara për Reagimin dhe Rimëkëmbjen ndaj COVID-19 nga qeveritë e Norvegjisë, Holandës, Zvicrës, Danimarkës, Suedisë, Republikës së Koresë, Finlandës, Austrisë, Mbretërisë së Bashkuar, Spanjës, Zelandës së Re, të Bashkuar Shtetet e Amerikës, Islanda, Kroacia, Portugalia, Tajlanda, Republika Sllovake, Rumania, Kamboxhia, Qiproja dhe FilipinetOrganizatat pjesëmarrëse:

UNFPA

UNICEF

WHOPartnerët zbatues:

Ministria e Shendetesise,

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale,

Drejtoria e Shëndetësisë elektronike,

Shoqata e Gjinekologëve dhe Obstetërve,

Komisioni për nënë të sigurt dhe të porsalindur të shëndetshëm,

Shoqata Mjekësore e Maqedonisë,

Shoqata e Infermierëve dhe Mamive të Maqedonisë,

Klinika Universitare e Psikiatrisë

Organizatat e shoqërisë civilePartnerët investues:

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Reagimin dhe Rimëkëmbjen ndaj COVID-19

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Dokumente Sfond