Organizatorët

WHO

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Shëndet i mirë dhe mirëqenie

Informacioni i kontaktit

kajevikjs@who.int
25 Janar 2022 - 27 Janar 2022

Trajnimi i mentorëve nacionalë në rajonin e Ballkanit

Sistemet laboratorike efikase me shërbime laboratorike të qëndrueshme dhe funksionale, që funksionojnë sipas parimeve ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë, janë pjesë thelbësore e sistemeve të forta shëndetësore dhe janë qenësore për përballimin e një situate të tillë të shëndetit publik siç është pandemia KOVID-19.

Vendndodhja

Shkup
Hotel Park
1000 Shkup
North Macedonia
25 Janar 2022 - 27 Janar 2022

Rreth ngjarjes