Организатори

WHO

Цели за одржлив развој

Добро здравје и благосостојба

Податоци за контакт

kajevikjs@who.int
25 јануари 2022 - 27 јануари 2022

Обука за национални ментори во регионот на Балканот

Ефикасните лабораториски системи со функционални, одржливи лабораториски услуги, коишто работат според меѓународните принципи за квалитет и безбедност, се суштински дел од силните здравствени системи и се клучни за соочување со јавно-здравствен настан како што е пандемијата со КОВИД-19.

Локација

Скопје
Hotel Park
1000 Скопје
North Macedonia
25 јануари 2022 - 27 јануари 2022

За настанот