Reportazh

UNICEF-i përshëndeti vendimin e qeverisë për rihapjen e shkollave për mësim me prezencë fizike

08 mars 2022
Foto: © @UNICEF/2021

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme