Reportazh

Në rrjedhë e sipër është fushata #SkillsNext!

09 mars 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme