Приказна

#SkillsNext кампањата е во тек!

09 март 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНДП
Програма за развој на Обединетите нации

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива