Reportazh

IOM MAQEDONIA E VERIUT MBËSHTET PROGRAMIN E QEVERISË PËR ULJEN E NDOTJES SË AJRIT DHE ARRITJEN E AGJENDËS 2030 PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

05 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme