Приказна

ИОМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЈА ПОДДРЖУВА ВЛАДИНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ И ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ОД АГЕНДАТА 2030

05 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива