Reportazh

Fëmijët nuk mund të përballojnë ndërprerje të gjata të mësimit

13 prill 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme