Приказна

Децата не можат да си дозволат дополнителен прекин во наставата

13 април 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива