Reportazh

Përmirësimi i rezistencës ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut

15 korrik 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme