Reportazh

Orange the world

25 nëntor 2020
Skopje fortress illuminated in orange

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
International Organization for Migration
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme