Приказна

„Обој го светот во портокалово“

25 ноември 2020
Skopje fortress illuminated in orange

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива