Reportazh

Women agricultural producers in North Macedonia get help to grow their businesses

27 tetor 2021
Titulli: Zivka Gjurchinovska
Foto: © UN Women/Nedeva

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme