Приказна

Жените-земјоделски производителки во Северна Македонија добиваат помош за да ги развијат своите бизниси

27 октомври 2021
Наслов: Zivka Gjurchinovska
Фотографија: © UN Women/Nedeva

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива