Reportazh

IOM NORTH MACEDONIA IS SUPPORTING THE GOVERNMENT OF NORTH MACEDONIA’S PROGRAMME FOR REDUCING THE AIR POLLUTION AND ACHIEVEMENT OF THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

16 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
International Organization for Migration

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme