Приказна

IOM NORTH MACEDONIA IS SUPPORTING THE GOVERNMENT OF NORTH MACEDONIA’S PROGRAMME FOR REDUCING THE AIR POLLUTION AND ACHIEVEMENT OF THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

16 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

IOM
International Organization for Migration

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива