Reportazh

The journey of food – Young Macedonian artist wins FAO’s World Food Day poster contest 2022

18 janar 2023

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme