Reportazh

20 girls enrolled in STEM faculties will be awarded with scholarship

28 shkurt 2023

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
United Nations Development Programme

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme