Приказна

20 girls enrolled in STEM faculties will be awarded with scholarship

28 февруари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UNDP
United Nations Development Programme

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива