Reportazh

FAO, FVA and MAFWE have launched the second phase of the process of improving the animal identification system and improving food safety

18 prill 2023
A shepherd looking at the stock of sheep on a grass field.
Foto: ©FAO/Atanasovski

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme