Приказна

ФАО, АХВ и МЗШВ ја започнаа втората фаза од процесот за унапредување на системот за идентификација на животните и подобрување на безбедноста на храната

18 април 2023
A shepherd looking at the stock of sheep on a grass field.
Фотографија: ©FAO/Atanasovski

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива