Reportazh

North Macedonia receives continued support for “greening”

08 korrik 2020
A photo of the windfarm in Bogdanci

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme