Приказна

Северна Македонија добива континуирана поддршка за зелен развој

08 јули 2020
A photo of the windfarm in Bogdanci

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива