Reportazh

COVID-19 and the world of work

15 qershor 2020
A female barista preparing coffee in a bar in North Macedonia
Foto: © ILO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

ILO
International Labour Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme