Приказна

КОВИД-19 и светот на работата

15 јуни 2020
A female barista preparing coffee in a bar in North Macedonia
Фотографија: © ILO

Напишано од

veronika

Вероника Томка

МОТ
Комуникации и менаџмент со информации
 

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

МОТ
Меѓународна организација на трудот

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива