Fjalim

Hand in hand to transform agrifood systems in Europe, Central Asia and beyond

02 nëntor 2020

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations