Говор

Рака под рака за трансформација на земјоделско-прехранбените системи во Европа, Централна Азија и пошироко

02 ноември 2020

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство