Публикација

Истражување на раздвојувањето на директните плаќања на земјоделците во Северна Македонија

19 март 2021

Објавено од

ФАО
Тип на документ: PDF
Преземања: 89

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива