Приказна

Извештајот за сигурност на храната и исхраната во Европа и Централна Азија за 2020 година, предводен од ФАО, ги разгледува трошоците за здрава исхрана

12 мај 2021
Фотографија: © FAO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива