Организатори

UN Women

Цели за одржлив развој

Родова еднаквост

Податоци за контакт

mirjana.nedeva@unwomen.org
08 март 2022

Меѓународен ден на жената

Канцеларијата на UN Women Северна Македонија ќе поддржи разни иницијативи за комуникација и застапување во рамки на глобалната тема: „Родова еднаквост денеска за одржливо утре”.

Локација

Скопје
Ист Гејт Мал
1000 Скопје
North Macedonia
08 март 2022

За настанот