Организатори

FAO

Цели за одржлив развој

Нула глад
Одговорна потрошувачка и производство
Акција за справување со климатските промени

Податоци за контакт

radmila.slavkova@fao.org
5 октомври 2022 | 8:00 AM - 6 октомври 2022 | 5:30 PM

Регионална конференција за спречување на загубите и отпадот од храна во Европа и Централна Азија „Овозможување на промени“ (Хибриден настан)

ФАО организира Регионална конференција за спречување на отпадот и загубите од храна во Европа и Централна Азија, од 5 до 6 октомври 2022 година. Конференцијата ќе се фокусира на идентификување на потребните услови и алатки, вклучително законодавни и деловни иновации, стратегии за намалување на отпадот и загубите од храна и практични интервенции кои ја поддржуваат транзицијата кон одржливи вредносни синџири за храна.

Локација

ISTANBUL
Hybrid event, taking place in Istanbul, Türkiye, with the possibility to participate virtually.
34000 ISTANBUL
Türkiye
5 октомври 2022 | 8:00 AM - 6 октомври 2022 | 5:30 PM

За настанот