Приказна

УНФПА ја започна кампањата Bodyright на Западен Балкан

16 декември 2022
Наслов: Lidija Sterjov, Head of the Department for Social Inclusion at the Ministry of Labor and Social Policy (MLSP) from North Macedonia at the event in Sarajevo.

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива