Организатори

UNFPA

Цели за одржлив развој

Достоинствено вработување и економски раст

Податоци за контакт

spirkovska@unfpa.org
15 декември 2022

Ревизија на Стратегијата за демографски политики 2015-2024 со поддршка на УНФПА

Презентација и дискусија за прелиминарни заклучоци од ревизијата на националната Стратегија за демографски политики 2015 -2024 година со поддршка на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА денеска се одржа во Скопје.

 

Локација

Скопје
Скопје
1000 Скопје
North Macedonia
15 декември 2022

За настанот