Приказна

„Од знаење и ангажман – до јакнење и учество” – заеднички проект на УНФПА, УНИЦЕФ и УНДП

19 декември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива