Организатори

UNFPA

Цели за одржлив развој

Родова еднаквост

Податоци за контакт

spirkovska@unfpa.org
17 декември 2022

Средба за употреба на контрацептивни методи со поддршка на УНФПА

Секциски состанок на тема “Употреба на контрацептивните методи за унапредување на женското здравје”, во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари - МАГО, поддржана од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и Македонското лекарско друштво (МЛД), се одржа на 17.декември, во Скопје.

 

Локација

Скопје
Скопје
1000 Скопје
North Macedonia
17 декември 2022

За настанот