Приказна

“Откако ќе оставите белег, другите ќе ве следат“ - избегнување детски брак во Северна Македонија

30 јуни 2020
Наслов: Наставничка по англиски јазик и активист Сибел Бајрам, припадничка на ромската заедница на Северна Македонија.
Фотографија: © УНФПА Северна Македонија

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива